Contributie korting

Uit Hackerspace Drenthe WIKI

Hackerspace Drenthe doet mee met het initiatief van o.a. RevSpace en Bitlair om bijzondere tarieven in te voeren voor mensen die al bij een andere Nederlandse hackerspace lid of deelnemer zijn. Op die manier willen we aanmoedigen dat mensen betrokken raken bij meerdere hackerspaces, zonder dat dat financieel te pijnlijk wordt.

Tarief

Tariefsoort €/maand
Juniordeelnemerschap (tot 18 jaar) 15,00
Regulier deelnemerschap (vanaf 18 jaar) 25,00
Hackerspace Drenthe als 2e hackerspace 19,84
Hackerspace Drenthe als 3e of volgende hackerspace 13,37

Voorwaarden

  • Bij minstens 1 andere hackerspace betaal je minstens 25 €/maand.
  • Je bent bij de andere hackerspace(s) volwaardig deelnemer (dus geen "friend of"-constructies).
  • We gaan uit van je eerlijkheid en dat je ons op de hoogte houdt van relevante wijzigingen.
  • Het bestuur heeft het recht om deze kortingsconstructie zonder aankondiging vooraf weer te beëindigen. (Uiteraard mag je je dan uitschrijven.)

Je moet de korting zelf aanvragen bij inschrijving, of achteraf via het bestuur. Meld daarbij welke space je primaire space is (dus waar je ≥ 25 €/maand betaalt), en eventueel welke je secundaire space is. De korting geldt dan vanaf de eerstvolgende kalendermaand.