Huishoudelijk Reglement

Uit Hackerspace Drenthe WIKI


1. Aansprakelijkheid

 1. Betreden van de space is volledig op eigen risico.
 2. Gebruik van apparatuur is op eigen risico.
 3. Jouw persoonlijke spullen en apparatuur worden in geval van schade niet door de verzekering van het Fablab gedekt.

2. Veiligheid

 1. Er moet in de space of in het Fablab altijd iemand aanwezig zijn met een geldig BHV/EHBO diploma (dit is meestal een sleutelhouder).
 2. Iedereen behoort de instructies van het bestuur en het personeel van Fablab en de Nieuwe Veste op te volgen
 3. In de space en het Fablab ben je verplicht de veiligheidsvoorschriften op te volgen.
 4. Speciaal gereedschap waarvoor een instructie nodig is mag niet zonder instructie gebruikt worden.
 5. De deelnemers zijn niet bevoegd, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming, wijzigingen aan te brengen in de technische installatie van het pand, dan wel in, op, aan of rond het pand uitbreidingen en/of verbouwingen of andere wijzigingen aan te brengen.

3. Gedrag

 1. Gebruik gezond verstand.
 2. Wees ten allen tijde beleefd en beschaafd.
 3. Respecteer de privacy van anderen.
 4. Veroorzaak geen overlast voor anderen in de hackerspace, het pand, de buren of de omgeving. Doe dingen in goed overleg.
 5. Ruim de rommel en de spullen die je gebruikt hebt op wanneer je klaar bent en stop ze in jouw locker. Indien je een project hebt wat niet in jouw locker past neem dan contact op met het bestuur om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
 6. Het gebruik van alcohol en drugs in de hackerspace is verboden. Roken of vapen is er niet toegestaan.

4. Participatie

 1. We verwachten van de deelnemer dat deze zich zo nu en dan ook inzet voor de hackerspace of het Fablab. Zonder vrijwilligers zou er geen hackerspace of Fablab kunnen zijn.

5. Eigendom

 1. Gereedschappen en materialen eigendom van de space blijven in de space
 2. Zonder toestemming van de eigenaar blijf je van andermans spullen af.

6. Overige regels

 1. Indien een van deze regels geschonden wordt, behoudt het bestuur zich het recht om per direct het deelnemersschap van de overtreder te beëindigen en/of de toegang tot de hackerspace te ontzeggen
 2. De Coronamaatregelen en andere door de wet opgelegde maatregelen worden beschouwd als onderdeel van het huishoudelijk reglement
 3. Deze huisregels kunnen ten allen tijde door het bestuur gewijzigd worden. Bij onduidelijkheid beslist het bestuur