Organisatie

Uit Hackerspace Drenthe WIKI

Onze club heet officieel "Stichting Hackerspace Drenthe". We zijn bij notariële akte opgericht op 26 maart 2021.

Bestuur

het bestuur, bij de notaris tijdens de oprichting van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Adri Wischmann (voorzitter)
  • Marijn Oosterveld (secretaris)
  • Edwin Eefting
  • Rein Velt (penningmeester)

Adres

Het postadres van de stichting is: Oosterdiep OZ 96, 7881 CV Emmer-Compascuum.

Het bezoekadres is in de hackerspace, in de Nieuwe Veste aan de Graaf van Helden Reinesteinlaan in Coevorden.

Overige gegevens

bestuur@hackerspace-drenthe.nl

KVK: 82345023

IBAN: NL55 BUNQ 2058 2277 19

Statuten

De statuten van de stichting vindt je hier

Notulen

Notulen-20220922 - Notulen van de bestuursvergadering op woensdag 22 september 2022

Logo's

logo
logo variant
svg variant